Curating

  • 2022《The Fantasy of Sound – 5 Senses Journey》

Curator: CHI Chien, TSAI Ying-Cheng, HUANG Jung-Chih
Artists: Nigel Brown, WANG Chung-Kun, YAO Chung-Han, LEE Shu-Ming, CHIU Chao-Tsai, CHI Po-Hao, CHEN Yu-Jung, HSU Chia-Wei, HSU Tai-Cheung, YANG Chi-Chuan, LAI Chi- Hsia, Yannick Dauby, HSIEH Feng-Chen, CHANG Hui-Sheng, HSIAO Sheng-Chien, LUO Jing-Zhong
2022/07/09 – 2023/01/02JUMING MUSEUM.NEW TAIPEI.TAIWAN


  • 2021《What Time Is It Right Now – OUR Seven “Present” Rituals》

Curator: CHI Chien
Artists: FUNG Stanley, WU Chi-Yu, WANG Ding-Yeh, HUNG Yun-Ting, LIN Wei-Lung, HO Yao-Chih, WU Chia-Jung, LAM Hoi-Kei
Classic Works Exhibition of Our Museum: CHIU Wu-Te, LIN Chin-Tao, HOU Fei-Yueh, CHEN Chih-Cheng, HUANG Yuan-Ching, HUANG Kuang-Nan, LIU Kao-Hsing, LAI Wu-Hsiung, CHIEN Cheng-Hsiung
2021/10/29-2021/12/30OUR MUSEUM.NEW TAIPEI.TAIWAN


  • 2021《Specific Containers- Unity and Separation of Boundary》

Curator: CHI Chien
Artists: HUANG Jung-Chih, CHOU Yu-Cheng
, CHIU Chen-Hung, HSU Chia-Wei, CHI Chien
2021/03/19-2021/05/15OUR MUSEUM.NEW TAIPEI.TAIWAN


  • 2019《Rehearse Transposition: Theater Zone in Life》

Curator: CHI Chien
Artists: WU Yi-Hua, CHEN Hsiao-Chi, HSU Jui-Chien, LIN Yen-Ching
2019/04/04-2020/01/05JUMING MUSEUM.NEW TAIPEI.TAIWAN